15 let realizovala agentura MaJa svůj projekt „Projekt 95 – Zdravé a šťastné dítě“.

Projekt agentury MaJa odstartoval v roce 1995 jako záměr pomáhat dětem s handicapem a jinak znevýhodněným. Díky výtěžkům z akcí, vstupného, darům od firem, tombol, sbírek, mediální informovanosti o integraci dětí s handicapem a jinak znevýhodněných, se nám  dařilo prolamovat bariéry a integrovat handicapované mezi zdravé vrstevníky.

Při konkrétních příležitostech spolupracovala MaJa např. s Fondem ohrožených dětí, Sdružením SOS dětských vesniček, občanským sdružením Dítě a kůň, Mezinárodním centrem Universium, o.p.s. a OS Czech Handicap v Liberci, s konkrétními dětskými domovy, onkologiemi a hematologiemi v ČR, dětskými psychiatrickými léčebnami a klinikami při nemocnicích v ČR. “Pod svá křídla” si vzala MaJa děti z DD Krásná Lípa u Rumburku - děti i personál zve a vozí na své akce, navštěvuje je a sjednává pro ně finanční či věcnou podporu.

Za 15 let své činnosti se zapasal Projekt 95 – Zdravé a šťastné dítě mezi významné projekty, které se zabývají integrací dětí s handicapem mezi zdravé vrstevníky. Svědčí o tom i podpora řady renomovaných firem a značek, které s MaJou v rámci projektu i delší období spolupracovaly:  Algida, KFC, Chio, Bona Vita, Kinder, Quelle ČR, Nutricia - Deva, Hami, Kraft Foods ČR – Milka a Tang, Twiggy, Mirinda, Vax, JOJO, Wüstenrot, Kontinua, Jamin, Bional, Walmark,  Pom-Bär, Vitana, Odkolek, Dino & Ravensburger, hotely Ambassador, Olšanka,  Hilton, rádio Kiss 98fm Praha, Country rádio, Česká televize, televize Prima, nakladatelství Burda - časopisy Katka, Betynka, dále Moje 1. noviny, Právo, deníky Bohemia, Večerník Praha, …

V rámci projektu byla realizována dlouhodobá turné - ať už velké zábavné integrované akce nebo návštěvy přímo v zařízeních, která o děti s handicapem a jinak znevýhodněné pečují. Uveďme například:

- Algida Tour, Algida - pro šťastný úsměv (r. 1995 – 2007)

- Milka onkologiím (r. 2000 – 2004)

- Radost pro všechny (Kinder, Bona Vita, Vitana, VAX, Wüstenrot, Dino, Nutricia - r. 1996 – 2001)

- Quelle – pro šťastný úsměv (r. 2006)