Křoupat zdravě - dá se hravě

Michaela Dolinová a Milan Duchek

Zábavně výchovný pořad

Nový pořad, který není v pravém slova smyslu pohádkou s písničkami, ale „velkým dialogem“ s dětmi. Tématem je totiž zdravé jídlo. Na příkladu postav Křupíka, Smaženky a Babice Připálenice M+M ukazují, kam to vede, když jsou děti ochotné obětovat smažené a křupavé pochutiny, které jejich organizmus zatěžují, za svoje zdraví, štíhlost, pohyblivost a dokonce za lásku svých nejbližších. Nechybí pochopitelně písničky, tanec a soutěže.

 • Cílová skupina: předškolní třídy dětí z MŠ a 1. stupeň ZŠ (upravujeme věkové kategorii dětí)
 • Délka pořadu:  od 50 - 80 minut dle přání
 • Realizace: v kulturním zařízení, v ZŠ, MŠ  (velká třída, divadélko, tělocvična, zahrada)
 • Cena pořadu:  7 500 Kč, 2 pořady za sebou 14 000 Kč. Doprava 7 Kč/km (vzdálenost do místa konání nad 100 km - sleva)
 • krupani-misa-a-milan-ag-maja.jpgchroupani-m-a-m-_-maja.JPG

  Legrácky s Dopravkou / Dopravka s Dopravkou

  Původní agenturní zábavně výchovný pořad pro děti z 1. stupně ZŠ a předškolní třídy MŠ.

  Je realizován a aktualizován od ledna 2004 jako pokračování našeho původního úspěšného, populárně naučného a zábavného  projektu „Dopravka s Dopravkou aneb dopravní výchova hrou“ pro 1. stupěň ZŠ o dopravní  problematice a na podporu  prevence  úrazovosti dětí jako účastníků silničního provozu, s garancí a v roce 2004 i s účastí Policie ČR a Městské policie hl. města Prahy.

  Protagonistkami akcí  jsou zpěvačka a moderátorka Jana Rychterová - Jana a bavič a klaun Hanka Strnadová jako klaun Dopravka. Jana je autorkou a interpretkou původních melodických tématických písniček (např. hity Já kolo mám a Přechodová, dále Sedačka pro Kačku, Strýc Véna,…), které jsou i na jejím CD Hrátky s dopravní výchovou. Hanka účastníky akcí  baví jako veselý a trochu popletený a věcí neznalý klaun Dopravka ve „značkovém“ oblečku.

  Akce  přispívají k rozšíření znalostí z oblasti dopravy nad rámec obecných vědomostí  a  nad rámec stávajících učebních osnov ve školách k dopravní problematice (prvouka, občanská výchova). Cílem akcí  je veselé pobavení  a nenásilné poučení dětí… Humornou formou si s Janou a Dopravkou  pomocí vtipných  scének, tématických písniček a soutěží s originálními rekvizitami  názorně ukazují,  jak se správně chovat v silničním provozu - ať už jako chodci, cyklisti nebo řidiči (např. jak správně přejít silnici, jak zavolat pomoc při nehodě aj.) Upřesní povinné vybavením kola a cyklisty / auta a řidiče.

 • Cílová skupina: předškolní třídy dětí z MŠ a 1. stupeň ZŠ (upravujeme věkové kategorii dětí)
 • Délka pořadu:  50 až 60 minut
 • Realizace: v kulturním zařízení, v ZŠ, MŠ (velká třída, divadélko, dopravní hřiště, zahrada)
 • Cena pořadu:  7 500 Kč, 2 pořady za sebou 14 000 Kč. Doprava 7 Kč/km (vzdálenost do místa konání nad 100 km - sleva)
 •  

  dopravka-legracky-vzdel-02.JPGlegracky-doprav-vzdel-s-polic.JPGlegracky-doprav-vzdel-hs.jpg

  Z nepohádky do pohádky aneb pohádkový průvodce

  Původní agenturní výchovný pořad s Janou Rychterovou a Hankou Strnadovou vychází z autorského dlouhodobého projektu „Můj svět Fantazie“ pro 1. stupeň ZŠ na podporu četby, který byl realizován v letech 2001 – 2004. Pořad je plný popletených českých pohádek. S popletenou královnou Pohádkové země, která neví, zda má být zlou či hodnou vládkyní a Pohádkovou babčou děti příběhy rozplétají. Scénky s převleky, tématické písničky i soutěže. Maximální zapojení dětí. Zaměřeno na znalost českých pohádek. U dětí z 1. stupně ZŠ též na podporu četby.

 • Cílová skupina: děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ (upravujeme věkové kategorii dětí)
 • Délka pořadu:  50 až 60 minut
 • Realizace: v kulturním zařízení, v ZŠ, MŠ  (velká třída, divadélko, tělocvična, zahrada)
 • Cena pořadu:  7 500 Kč, 2 pořady za sebou 14 000 Kč. Doprava 7 Kč/km (vzdálenost do místa konání nad 150 km - sleva)
 • kralovna-a-pohadkova-babca-pohadky.jpgz-pohadky-do-nepohadky.jpg

  Malá etiketa aneb o společenském chování převážně nevážně

  Původní agenturní zábavně výchovný pořad pro děti z 1. stupně ZŠ a předškolní třídy MŠ.

  Pořad plný scének, písniček a soutěží úspěšně realizován od ledna 2005 v rámci našeho autorského projektu “Malá etiketa“ pro děti z 1. stupně základních škol. Protagonistkami pořadů jsou zpěvačka, moderátorka a  textařka Jana Rychterová a bavič a klaun Hanka Strnadová. Jana je autorkou a interpretkou původních tématických písniček s kytarou (např.: Dámy, páni + Kuře + Žvýkačka + Film), z dvojice ta moudřejší, … - zkrátka „vychovanější“osůbka. Hanka děti baví jako komický a v etiketě ne příliš znalý klaun Hanka.

  Okruhy pořadů: pozdravení a představování -  chodíme do společnosti - jezdíme MHD - chodíme do restaurace

  Pořady zábavnou formou nenásilně přispívají k prohloubení základů společenského chování -  kultivovanému chování  dětí v soukromí, ve společnosti, na veřejnosti. Rozšiřují jejich  vědomosti nad rámec všeobecných znalostí, navazují  na učební osnovy předmětů jako je prvouka, rodinná výchova.

 • Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
 • Délka pořadu:  50 až 60 minut
 • Realizace: v kulturním zařízení, v ZŠ (velká třída, divadélko, aula)
 • Cena pořadu:  7 500 Kč, 2 pořady za sebou 14 000 Kč. Doprava 7 Kč/km (vzdálenost do místa konání nad 100 km - sleva)
 • mala-etiketa-stolovani-hranolky.JPGmala-etiketa-drobekdetikure.JPGmala-etiketa-rada-v-divadle.JPG

  Jak šašek napravil královnu 

  Výchovný pořad k prevenci ŠIKANY, kde nechybí ani legrace a písničky.

  Účinkují Jana Rychterová a Hanka Strnadová. Královna nemusí být  hodná jen proto, že je krásná. A šašek nemusí být hloupý jen proto, že je šašek. Jak ale vyjít s někým, kdo ostatní opravdu trápí? S někým, komu se líbí posmívat se druhým? S někým, kdo má větší sílu nebo silnější hlas? Šašek si za pomoci dětí jistě poradí. A možná, že se mu povede zlou královnu napravit …

 • Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ a event. předškolní třídy dětí z MŠ a  (upravujeme věkové kategorii dětí)
 • Délka pořadu:  50 až 60 minut
 • Realizace: v kulturním zařízení, v ZŠ, MŠ  (velká třída, divadélko, tělocvična, zahrada)
 • Cena pořadu:  7 500 Kč, 2 pořady za sebou 14 000 Kč. Doprava 7 Kč/km (vzdálenost do místa konání nad 100 km - sleva)
 • sikana-jana.jpgsikana-hanka.jpg

  O panu Vokovi a Bílé paní

  Výchovně vzdělávací pořad. Novinka od září 2010.

  Tato veselé představení s původními písničkami, nádhernými kostýmy, kulisami a původní scénickou muzikou je zasazeno do období kolem r. 1600, za vlády posledních Rožmberků. Kromě nadpřirozených bytostí zde vystupují pravé postavy z českých dějin. V představení je zmiňován rod Rožmberků, Lobkowiczů, císař Rudolf II. a další.

  Je určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ, kdy pro 2. stupeň lze hrát složitější verzi, více doplněnou o historická fakta. Může být i edukativním doplňkem hodin dějepisu, literatury či výtvarné výchovy. Po objednání zašleme na přání podklady pro přípravnou výuku před pořadem.

  • Počet účinkujících:  6 osob
   Cílová skupina:   děti z 1. a 2. stupně ZŠ
   Místa konání: kulturní zařízení, školní prostory (kinosál, velká třída, aula, tělocvična, zahrada).
   Technické podmínky: prostor pro hraní min. 4×3m, zázemí pro příchody a odchody z jeviště a připojení k elektrickému zdroji 220W.
   Délka představení:   50 minut
   Ceny včetně zvukové aparatury a světel: 1 představení 9 000,- Kč, 2 představení za den: 16 000,- Kč, + doprava 1 auto - tranzit z Prahy 7,- Kč/km - vzdálenost do místa konání nad 150 km - sleva.

   pan-vok-vychovny-porad.jpg

  Hrátky s češtinou

  Zpívá a pořadem provází Jana Rychterová. Výuka češtiny je pro mnoho dětí neoblíbená, pokud se bere příliš vážně. Proto zde je humorný interaktivní pořad, který vtipem a nadsázkou pomůže s výukou češtiny a se zapamatováním jazykových jevů. Maximální aktivní zapojení dětí - písničky s kytarou jsou doplněny veselými básničkami E. Frynty - jazykové jevy jako vyjmenovaná slova, pády, vzory podstatných jmen. Písničky vyšly na CD “Hrátky s češtinou, hrátky s dopravní výchovou”.

  • Cílová skupina: děti z 3. - 5. tříd základních škol
   Délka pořadu:   50 až 60 minut
   Realizace: v kulturních zařízení, základních školách (velká třída, divadélko, aula, tělocvična)
   Cena pořadu: 5 000,- Kč, 2 pořady za sebou 9 500,- Kč, doprava 7 Kč/km - vzdálenost do místa konání nad 150 km - sleva.

  jr-hratky-s-cj-a-dopr.jpg

  Hrátky s dopravní výchovou

  Zpívá a pořadem provází Jana Rychterová (písničky s kytarou). Opakování dopravní problematiky, související s učebními osnovami (přechod pro chodce, cyklista, chování v autě, sedačka, bezpečnostní pásy, dopravní značky). Aktivní zapojení dětí v refrénech písniček.

  • Cílová skupina: děti z 3. - 5. tříd základních škol
   Délka pořadu:   50 až 60 minut
   Realizace: v kulturních zařízení, v základních školách (velká třída, divadélko, aula, tělocvična)
   Cena pořadu: 5 000,- Kč, 2 pořady za sebou 9 500,- Kč. Doprava 7 Kč/km - vzdálenost do místa konání nad 150 km - sleva.